ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πώληση αυτοκινήτου με την We Sell Your Car.

• Δωρεάν προσφορά
Ο ιδιοκτήτης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της We Sell Your Car συμπληρώνει τα στοιχεία του αυτοκινήτου του και λαμβάνει μία αρχική μη δεσμευτική προσφορά.

• Ενδιαφέρον για την προσφορά
Εφόσον η αρχική μη δεσμευτική προσφορά είναι της αρεσκείας του ιδιοκτήτη, καθορίζεται ένα ραντεβού ώστε να ελεγχθεί το αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης μπορεί είτε να προσέλθει στις εγκαταστάσεις της We Sell Your Car στην Πάτρα είτε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας παραλαμβάνει το όχημα από τον τόπο που επιλέγει ο
πελάτης και το επιστρέφει ξανά.

• Έλεγχος
Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους τεχνικούς της We Sell Your Car. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παρουσιάσει τα έγγραφα του οχήματος όπως άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και βιβλίο εργασιών συντήρησης. Ο έλεγχος λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της We Sell Your Car και πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων, από τον κατασκευαστή του οχήματος, διαγνωστικών μηχανημάτων.

• Τελική τιμή
Ο εκπρόσωπος της We Sell Your Car ανακοινώνει στον ιδιοκτήτη την τελική και δεσμευτική προσφορά για την αξία του αυτοκινήτου του. Ο ιδιοκτήτης σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιλέξει την τιμή που θέλει αυτός αλλά συνιστάται να συμβουλευτεί τον έμπειρο εκπρόσωπο της We Sell Your Car.

• Φωτογράφιση και προώθηση
Αν ο ιδιοκτήτης είναι σύμφωνος με την τελική προσφορά, δίνει εντολή στην We Sell Your Car να φωτογραφίσει το αυτοκίνητο του με σκοπό την δημιουργία αγγελίας. Ενημερώνει επίσης τον εκπρόσωπο της We Sell Your Car για τις διαθέσιμες ώρες και ημέρες που μπορεί το αυτοκίνητο να δειγματιστεί, διαφορετικά μπορεί να επιλέξει δωρεάν φύλαξη στο χώρο της We Sell Your Car. Φεύγοντας θα παραλάβει κάποια έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι την πώληση του αυτοκινήτου.

• Δειγματισμός αυτοκινήτου
Η διαδικασία δειγματισμού καλύπτεται πλήρως από τη We Sell Your Car για τυχόν ζημιές/ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο όχημα με υπαιτιότητα του εκπροσώπου της ή του ενδιαφερομένου πελάτη. Η We Sell Your Car είναι επαρκώς ασφαλισμένη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση φύλαξης του οχήματος στον περιφραγμένο χώρο μας, ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει ασφαλισμένο το όχημά του για κάθε ενδεχόμενο.

• Παραλαβή αυτοκινήτου
Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για τους εκάστοτε υποψήφιους αγοραστές. Όταν βρεθεί ο τελικός αγοραστής και δεσμεύσει το αυτοκίνητο με μία προκαταβολή τότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται είτε να μεταφέρει το όχημα στις εγκαταστάσεις της We Sell Your Car, είτε να δώσει εντολή στον εκπρόσωπο της We Sell Your Car για να το παραλάβει. Επίσης θα πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που του είχαν ζητηθεί στο στάδιο της τελικής προσφοράς. Μια μέρα πριν την μεταβίβαση του αυτοκινήτου ο ιδιοκτήτης θα έχει τα χρήματα στο λογαριασμό του.


Αγορά αυτοκινήτου μέσω της We Sell Your Car

 • Αγγελία αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλα τα αυτοκίνητα της We Sell Your Car στο www.wesellyourcar.gr . Η αγγελία του κάθε οχήματος περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, τόσο από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών, εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης αυτού, ιστορικού όπως έχει οριστεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και από θέμα τιμής. Κάθε όχημα συνοδεύεται από την έγγραφη αναφορά της We Sell Your Car η οποία και είναι διαθέσιμη στην αγγελία του αυτοκινήτου.

• Δειγματισμός
Το αυτοκίνητο μπορεί να δειγματιστεί στις εγκαταστάσεις της We Sell Your Car πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη. Στις εγκαταστάσεις της We Sell Your Car υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από μηχανικό της επιλογής του αγοραστή καθώς διατίθεται και ανυψωτικό μηχάνημα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Test drive.

• Προκαταβολή
Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να κατοχυρώσει ότι η πώληση του οχήματος θα γίνει σε αυτόν, καταβάλλοντας μία προκαταβολή. Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά, έμβασμα και θα αφαιρεθεί από την τελική οριζομένη αξία του αυτοκινήτου. Μετά την πληρωμή το αυτοκίνητο παρακρατείται αποκλειστικά για τον πελάτη που κατέβαλε την προκαταβολή για 3 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας των 3 ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς, η προκαταβολή επιστρέφεται και το όχημα γίνεται πάλι διαθέσιμο για άλλους νέους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

• Μέθοδοι πληρωμής
Κάθε όχημα μπορεί να εξοφληθεί με όλους τους διαθέσιμους και παραπάνω από έναν τρόπους: μετρητά, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά. Κατ’ επέκταση το συνολικό ποσό μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες της μίας μερικές καταβολές και να τμηματοποιηθεί αναλόγως, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου αγοραστή.

• Αποστολή αυτοκινήτου
Η We Sell Your Car παρέχει τη δυνατότητα αποστολής του οχήματος σε όλη την Ελλάδα. Η αποστολή στα όρια του νομού που βρίσκεται το όχημα εκτελείται δωρεάν από τη We Sell Your Car. Η αποστολή εκτός νομού που βρίσκεται το όχημα απαιτεί επιπλέον χρέωση, και διαμορφώνεται ανάλογα με το χρόνο, τρόπο και τόπο παράδοσης αυτού, σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

• Χρηματοδότηση
Η We Sell Your Car παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του αυτοκινήτου μέσω των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Η διαδικασία αίτησης είναι γρήγορη και με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες της We Sell Your Car, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του ειδικού συμβούλου σε θέματα χρηματοδοτήσεων της We Sell Your Car, μετά από σχετική επικοινωνία με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής συμβληθεί απευθείας με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μέσω της We Sell Your Car, προκύπτει παρακράτηση της κυριότητας από την τελευταία μέχρι την πλήρη αποληρωμή του δανείου από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

• Εγγύηση αυτοκινήτου
Κάθε όχημα που πωλείται μέσω της We Sell Your Car εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εμπορία αυτοκινήτων τόσο ως προς την εγγύηση της σωστής λειτουργίας των οχημάτων αυτών, όσο και των αναγραφομένων που εμφαίνεται να έχει τελέσει το όχημα. Επιπροσθέτως, η We Sell Your Car παρέχει για τα οχήματα της δωρεάν 6μηνο πακέτο εγγύησης μηχανικών μερών του οχήματος.


Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής εργασιών, εγγραφής, αξιολόγησης και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο [email protected]


Πολιτική για cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου. Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας μας τα οποία μπορείτε να τα αποδεχτείτε ή να τα απορρίψετε. Στην περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ο παρόν ιστότοπος δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά.


1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών κατά τις επισκέψεις» τους στις διάφορες ιστοσελίδες, όπως της ιστοσελίδας www.wesellyourcar.gr.gr που διαχειρίζεται η Εταιρείας μας, στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web), με σκοπό να παρέχουν στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη σε μεταγενέστερες επισκέψεις του στην ίδια ιστοσελίδα.

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera.


2. Λειτουργίες των cookies

Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα (technical) ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.


3. Είδη cookies

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λ.π. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε (first party) και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies, όπως Google Analytics, Facebook κ.ά.) Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Cookies συνεδρίας, ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, η ιστοσελίδα μας θα α απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

Α) Αναγκαία Cookies:
Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική σου εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές λειτουργίες υπολειτουργούν.

Β) Cookies Λειτουργικότητας:
Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου. Με αυτά τα cookies απολαμβάνεις μια εξατομικευμένη εκδοχή της ιστοσελίδας με αποτέλεσμα να βρίσκεις πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάς.

Γ) Cookies Ανάλυσης και Στατιστικών:
Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τον αριθμό των χρηστών του ιστότοπού μας και να δούμε πώς οι χρήστες αυτοί περιηγούνται στον ιστότοπό μας. Αυτό βοηθά να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν αυτό που αναζητούν.

Δ) Cookies Marketing και Επαναστόχευσης:
Καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εξατομικευμένου περιεχομένου με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να καταστήσουμε τη διαφήμιση που εμφανίζεται σε αυτήν πιο σχετική με τα ενδιαφέροντά σας.

Έχετε την ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των cookies, επιτρέποντάς τα ή διαγράφοντας όλα ή κάποια από αυτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από κανένα διαδικτυακό τόπο.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ελέγξτε τους παρακάτω συνδέσμους για οδηγίες

Chrome

Safari

Firefox

Internet Explorer

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.


4. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου, όπως η δυνατότητα υποβολής παραγγελίας, δεν θα λειτουργούν.

Χρησιμοποιούμε first party cookies και third party cookies (Google, Analytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λπ.) για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας, την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και τις αγορές σας, την παρακολούθηση της επιτυχίας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Google Analytics Cookies:
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το site μας και τη λειτουργία του. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από ποια πηγή έχουν επισκεφθεί οι χρήστες το site και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

Facebook Cookies:
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και τα δεδομένα τους στέλνονται στο Facebook. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις διαφημίσεις ως προς τη στόχευση και το μήνυμα που βλέπεις ή λαμβάνεις. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου το πως κινήθηκαν οι επισκέπτες μέσα στο site καθώς και τι ενέργειες έκαναν στο site και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

Google Fonts Cookies:
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή που χρειάζεται η Google για την ορθή λειτουργία τοων Google fonts. Τέτοιες πληροφορίες είναι η διεύθυνση IP του επισκέπτη.


5. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 99(5) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ eprivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (eprivacy Regulation) οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική.

Δεν απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης για την χρήση cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας για την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει ρητά.

Η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει cookies τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της σελίδας / για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, αλλά μόνο τα cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, δηλαδή χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατη η λειτουργία της ιστοσελίδας για παροχή κάποιας υπηρεσίας που ο χρήστης έχει ρητά ζητήσει. Για όλα τα υπόλοιπα cookies απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση των χρηστών.


Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων
Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).


Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.


Τα προσωπικά δεδομένα ενημερώθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2023. Οι μελλοντικές αλλαγές των όρων των προσωπικών δεδομένων και cookies θα εφαρμόζονται σε αυτήν την σελίδα. Προτείνουμε να ελέγχετε συχνά αυτήν την σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με μελλοντικές αλλαγές στους όρους των προσωπικών δεδομένων.

 

wesellyourcar.gr
Ελλάδα
[email protected]

Είμαστε δίπλα σου για οτιδήποτε χρειαστείς σχετικά με την αγορά ή πώληση του αυτοκινήτου σου. Οι χαμηλότερες τιμές με την μεγαλύτερη εγγύηση. Τηλεφώνησέ μας, στείλε μας μήνυμα ή επισκέψου τις εγκαταστάσεις μας.
Η απόλυτη υπηρεσία για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε 220 σημεία με πιστοποίηση ISO.